baccarat_pag_40_41 (1)
baccarat_pag_24_25
baccarat_pag_10_11
baccarat_cat. generale
Kuhinja Baccarat
Kuhinja Baccarat se jasno izdvaja po svojim luksuznim detaljima, elegantni stubovi, posebno izražene ručice, dekorativna stakla i metalni detalji.

Design by Vuesse

Boje i teksture
Dostupno u sljedećim varijantama:
Preporučeni stolovi
Preporučene stolice
Preporučene kuhinje