material_selection_iii_liberamente_pag_34-35
material_selection_iii_liberamente_pag_16-17
material_selection_ii_liberamente_pag_32-33
liberamente_pag_64_65
liberamente_pag_12_13
Kuhinja LiberaMente
Liberamente donosi mogućnost za ispunjavanje visokog nivoa personalizacije prostora. Glavne karakteristike su kvalitetan dizajn i minimalistički izgled.

Design by Vuesse

Boje i teksture
Dostupno u sljedećim varijantama:
Preporučeni stolovi
Preporučene stolice
Preporučene kuhinje